S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Futurama Business Park

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Publikace realizovaného díla komplexu kancelářských budov s fotografiemi, výkresy a technickým popisem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten