Publikace

Gemini Business Centre

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Publikace realizovaného díla komplexu kancelářských budov s fotografiemi, výkresy a technickým popisem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten