Publikace

Publikace realizovaného díla komplexu kancelářských budov s fotografiemi, výkresy a technicjkým popisem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten