S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obnova rodného domu Gustav Mahlera, Kaliště u Humpolce

prof. Ing. arch. Vladimír Krátký

Rekonstrukce

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten