Publikace

Zelené fasády, střechy, zasypané domy, domovní stromy, aleje, větrolamy, městská zeleň, bloky zeleně jako hmota, obytné skleníky a zeleň v interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.