S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Design of straw bale buildings

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Design of straw bale buildings - Filed realized modern buildings of straw across the world

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten