Publikace

Design of straw bale buildings

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Design of straw bale buildings - Filed realized modern buildings of straw across the world

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten