S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Lhotákovské inspirace

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Sportovní a rekreační areál Park Holiday v Praze Benicích , shrnutí významu stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten