S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Areál Park Holiday v Praze Benicích

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Článek se věnuje nově vzniklému Areálu Park Holiday v Praze Benicích

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten