Publikace

Areál Park Holiday v Praze Benicích

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Článek se věnuje nově vzniklému Areálu Park Holiday v Praze Benicích

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten