Publikace

Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze nebyl jen znamením vítězné protireformace, ale komplexním výtvarným dílem. Vzhledem k jeho urbanistickému významu a vzhledem k tomu, jakou roli hraje Staroměstské náměstí jako místo globální i lokální společné paměti je umístění repliky sloupu na jeho původní místo nejen možné, ale přímo žádoucí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten