S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Colloqui d´archittetura 2. Architettura, pittura e societa tra medioevo e XVII secolo

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Il libro e dedicato ai vari aspetti della cultura, architettura a pittura nei suoi rapporti mutuali. Contiene i contributi dagli autori di vari paesi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten