S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ďábel v Marienbadu

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Esej je věnován architektuře a urbanismu Mariánských Lázní. Zkoumá zejména její ohlas v literatuře a filmu. Marináské Lázně jsou chápány jako určitý symbol uspořádání města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten