Publikace

Tři tváře "gotiky": Wohlmut, Santini, Mocker

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je věnován různým podobám gotické architektury vzniklé v době, kdy "gotika" měla být jen minulostí. Článek se dále zabývá obecnými otázkami historismů v umění a architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten