Publikace

Článek je kritickým zamyšlením nad knihou George Didi-Hubermana Ninfa moderna.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten