S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vidět, ne jen se dívat

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickou úvahou nad knihou esejů Johna Berger O pohledu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten