Publikace

Vidět, ne jen se dívat

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickou úvahou nad knihou esejů Johna Berger O pohledu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten