S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

European Diplomacy, Family Strategies, and the Origins of Renaissance Architecture in Central and Eastern Europe

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

The article deals with the complicated relationships between the politics, diplomacy, and architecture at the beginning of the modern era. The attention is focused on the early development of Renaissance architecture in Buda, Moscow, Cracow, and Prague.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten