Publikace

Zářící oko Dejvic

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je zhodnocením nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten