S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ten krásný nový Zlín

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá fenoménem Baťova Zlína při příležitosti výstavy v pražské Národní galerii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten