Publikace

Ten krásný nový Zlín

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá fenoménem Baťova Zlína při příležitosti výstavy v pražské Národní galerii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten