S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Odsunutá katedrála (katdrála Panny Marie Andělů, Los Angeles)

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je kritickou recenzí katedrály v Los Angeles od José Rafaela Moneo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten