S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Benedikt Ried a počátky záalpské renesance

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Kniha je věnována osobnosti Benedikta Riead v jejím historickém kontextu. Kniha obsahuje kapitoly věnované typologii a konstrukci Riedových staveb a katalog Riedových děl.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten