Publikace

Benedikt Ried a počátky záalpské renesance

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Kniha je věnována osobnosti Benedikta Riead v jejím historickém kontextu. Kniha obsahuje kapitoly věnované typologii a konstrukci Riedových staveb a katalog Riedových děl.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten