Publikace

Funkční a prostorová struktura Starého královského paláce za benedikta Rieda

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je věnován prostorovému a funkčnímu členění Starého královského paláce na Pražském hradě v době, kdy za jeho výstavbu odpovídal Benedikt Ried.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten