S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura mandaly

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá mandalami v evropské a asijské kultuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten