Publikace

Architektura mandaly

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá mandalami v evropské a asijské kultuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten