S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Básník a král. Bohuslav Hasištjenský v zrcadle jagellonské doby

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Katalog výstavy byl věnován dobovému kontextu díla Bohuslava Hasištejsnkého z Lobkovic, předního básníka česko-latinského humanismu. Zvláštní pozornost byla věnována přestavbě Pražského hradu, která probíhala za vedení Benedikta Rieda. Tato přestavba zahrnula Vladislavský sál a další architektury, náležící k nejdůležitějším realizací doby kolem roku 1500.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten