S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dvě poznámky k Freudově Vzpomínce z dětství Leonarda da Vinci

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se zabývá Fredovým slavným textem o Leonardovi z uměleckohistorického hlediska. Tento text je dále srovnáván s vývojem psychoanalytické teorie druhé poloviny 20. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten