Publikace

Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek byl věnován Fredově málo známému textu o Michelangelově soše Mojžíše a jeho vztahu ke vznikajícímu oboru dějin umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten