S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Byl Michelangelo mystik?

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se snaží dokázat že Michelangelovo dílo nemůže být označováno jako mystické a že Michelangelo přes svou hlubokou religiozitu nebyl mystikem pravém slova smyslu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten