Publikace

Byl Michelangelo mystik?

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek se snaží dokázat že Michelangelovo dílo nemůže být označováno jako mystické a že Michelangelo přes svou hlubokou religiozitu nebyl mystikem pravém slova smyslu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten