S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek analyzuje význam italských flagelantských bratrstev pro vývoj pozdně středověkého a renesančního umění a architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten