Publikace

Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek analyzuje význam italských flagelantských bratrstev pro vývoj pozdně středověkého a renesančního umění a architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten