S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

The article deals with the problems of interpretation of Michelangelo's late works.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten