Publikace

Kniha je věnována architektuře a urbanismu předhusitské Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten