Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Crucifixus dolorosus: zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem exkurs zum späten Michelangelo

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

"Mystické" kříže formující evropskou širokou skupinu nebyly dostatečně studovány jako celek. Jeví se, že původ sochařského typu je v Itálii, nikoliv v Německu. Typ mohl ovlivnit starého Michelangela v jeho pozdních kresbách krucifixů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten