S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Crucifixus dolorosus: zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem exkurs zum späten Michelangelo

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

"Mystické" kříže formující evropskou širokou skupinu nebyly dostatečně studovány jako celek. Jeví se, že původ sochařského typu je v Itálii, nikoliv v Německu. Typ mohl ovlivnit starého Michelangela v jeho pozdních kresbách krucifixů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten