S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The Youth of Michelangelo

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je recenzí michelangelovské výstavy konané ve Florencii v roce 1999.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten