Publikace

The Youth of Michelangelo

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je recenzí michelangelovské výstavy konané ve Florencii v roce 1999.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten