Publikace

Nowy nagrobek sw. Wojciecha w katedrale sw. Wita w Pradze

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Text pojednává o novém náhrobku sv. Vojtěcha v pražské katedrále navrženém Bohumilem a Evou Fantovými. Náhrobek je analyzován v širokém historickém kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten