S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Umění a mystika v 1. polovině 14. století

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten