Publikace

The "přemyslovský" crucifix of Jihlava. Stylistic Character and Meaning of a Crucifixus Dolorosus

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten