S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The "přemyslovský" crucifix of Jihlava. Stylistic Character and Meaning of a Crucifixus Dolorosus

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten