S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hledání klíčů ke středověké kultuře

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten