S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Lancet Windows - Training Ground for Basic and Advanced Geometry

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten