Publikace

Chytré materiály, část 6: Tato část článku se zabývá materiály s tvarovou pamětí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten