S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Tam dole je spousta místa aneb od kvantových teček k nanoarchitektuře

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Pokud bychom uměli miniaturní proporce důkladně zkoumat, mohli bychom nakonec rozlišit nedělitelné dimenze, které se nedají rozštěpit na nic menšího? A jak vlastně vypadá čas? Mění se příroda koordinovaně, nebo se svět vyvíjí sérií velkých i malých kroků, nebo snad připomíná digitální počítač?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten