S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Pěnové materiály jsou určitým způsobem sporné. Pěna je symbolem pomíjivosti. Tomuto "ničemu" dát stabilitu a odolnost znamená vytvořit pěnový materiál a zcela zvládnout jeho produkci. Přirozené kostry a závěsné kostry jsou založeny na stejném principu. Pěnové struktury reprezentují nejefektivnější princip, vytvořený přírodou, zacházení s materiálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten