S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konstrukce volného tvaru II.

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Povrchy jsou kůží budov. Tvary budov jsou poznávány a analyzovány na základě vizuální podoby povrchů, které geometricky definují objekty. Povrchy jsou dvourozměrné spojité tvary ve třírozměrném euklidovském prostoru. Tímto způsobem povrch vytváří určitý druh dvourozměrného světa, ve kterém geometrické tvary jako jsou body nebo křivky mohou existovat, stejně jako sítě těchto bodů. Tyčové konstrukce mohou být obvykle popsány jako sítě geometrických útvarů v libovolných typech povrchů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten