Publikace

Interview s Petrou Brzobohatou, laureátkou ceny Olověný Dušan

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

V textu pozitivní zmínka o ateliéru Florián/Glass Freeform Architecture.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten