S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rozhovor Marka Růžičky ze skupiny Digitální Architekt s Milošem Floriánem

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten