Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

POMŮCKA/VYBAVENÍ PRO HENDIKEPOVANÉ

Eliáš Karel

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout kompenzační dlahu, která bude do určité míry nahradit úchopovou funkci ruky u osob s tělesným postižením (především tetraplegiků). Jedním z kritérií je také využití technologie 3D tisku, která nabízí možnost lepšího přizpůsobení dlahy na míru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.