Publikace

Inteligentní skleněné fasády. Materiály, konstrukce, technologie

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten