Publikace

Karel Kabele, Magdalena Kadlecová: Modelování a simulace energetických systémů budov 3. Počítačová simulace

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Autoři článku popisují aplikace počítačové simulace energetického chování v architektonickém návrhu budovy zastupitelského úřadu ČR Ottawa od autorů: Miloš Florián, Petr Vágner.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten