Publikace

Současná česká architektonická scéna

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Publikován návrh na nový hotel v Sadech 5. května v Plzni: Miloš Florián: Hotel v parku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten