S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů pozemního stavitelství

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten