Publikace

Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů pozemního stavitelství

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D., prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten