Publikace

Komplex nízkoenergetických rodinných domků

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Projekt zahrnuje 23 roninných domků vytápěných centrálně kotlem na biomasu. Každý dům má na jižní fasádě zimní zahradu s integrovaným kolektorem SOLARGLAS 1 v šikmé části zasklení. Tento kolektor eliminuje tepelnou zátěž osluněním, umožňuje přípravu TUV a zajišťuje příjemné osvětlení interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten