S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Z odborného tisku. Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2016.

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice průzkumů památek vydaných v průběhu roku 2016.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten