S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2015)

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice památkové péče ve středočeském regionu vydaných v průběhu 2015.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten