Publikace

Z odborného tisku. Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2014.

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice průzkumů památek vydaných v průběhu roku 2014.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten